Головна  →  Головна  →  Про засади запобігання та протидії корупції

Інформація  щодо стану додержання антикорупційного законодавства в Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у  ІI кварталі 2018 року

 

Питання боротьби з проявами корупції протягом вказаного періоду постійно перебували під постійним контролем керівництва Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) та відповідальних осіб за боротьбу з корупцією.

Керівництвом Департаменту ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи Департаменту. Зокрема, наказом  від 14.11.2016 року           № 639 «Про затвердження змін до графіку особистого прийому громадян керівництвом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в громадській приймальні»  встановлені та затверджені графіки прийому громадян керівництвом Департаменту, виїзні прийоми громадян в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та установах і закладах, підпорядкованих Департаменту.

В Департаменті соціальної політики запроваджено обов’язковий періодичний розгляд на оперативних нарадах стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним  проявам та реагуванням на них.                                                                                                                  

У встановлені терміни надається інформація про виконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно приділяється увага заходам превентивного характеру спрямованим на роз’яснення положень антикорупційного законодавства державними службовцями.

Під час прийому на роботу всі новопризначені державні службовці попереджаються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця.

Кожне призначення на посаду державних службовців в Департаменті соціальної політики  проводяться за процедурою, передбаченою відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня  2016 року № 246 ( в редакції від 18 серпня 2018 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за №647/2877, (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62).

Одним з головних завдань з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду було надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства. Особливу увагу зосереджено на необхідності безумовного дотримання норм законодавства в сфері антикорупційної політики, державної служби та етики державного службовця під час виконання службових обов'язків та у повсякденній діяльності.

Звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених державними службовцями, з 01.04.2018 по 30.06.2018 не надходило.

Питання, пов’язані з роботою щодо запобігання корупції в Департаменті, періодично розглядаються на апаратних нарадах у керівника.


Відповідальна особа в Департаменті соціальної політики щодо запобігання та виявлення корупції - Струтинський Володимир Віталійович,  заступник начальника відділу управління персоналом (тел.: 408-62-66).                   

 

 

Стан додержання антикорупційного законодавства в Департаменті соціальної політики за ІI квартал  2017 року

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) у сфері протидії корупції протягом ІI кварталу  2017 року було вжито системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і спрямовані на забезпечення законності, підвищення ефективності діяльності, посилення протидії корупції, а саме:

 • Керівництвом Департаменту та відповідальними особами за здійснення заходів з питань запобігання корупційним проявам за зазначений період забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців з врахуванням вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», дотримання загальних правил поведінки державного службовця, правил етичної поведінки, антикорупційного законодавства та питання недопущення виникнення конфлікту інтересів та інших корупційних проявів серед працівників Департаменту.
 • Проведені роз’яснювальні заходи серед працівників Департаменту та осіб, які претендували на зайняття посад в Департаменті, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та правилами етичної поведінки.
 • З метою безумовного виконання Закону України «Про запобігання корупції», в частині своєчасного подання електронних  декларацій, була проведена відповідна робота, зокрема, в частині щодо їх  заповнення.  
 • Керівництвом Департаменту ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи Департаменту. Зокрема, наказом від 14.11.2016 року № 639 «Про затвердження змін до графіку особистого прийому громадян керівництвом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в громадській приймальні»  встановлені та затверджені графіки прийому громадян керівництвом Департаменту, виїзні прийоми громадян в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та установах і закладах, підпорядкованих Департаменту.
 • На оперативних нарадах звертається увага співробітників на надання відкритої, прозорої інформації, передбаченої чинним законодавством, особам, які звертаються до Департаменту соціальної політики.
 • Звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених державними службовцями, з 01.04.2017 по 30.06.2017 не надходило.

Відповідальна особа в Департаменті  щодо запобігання та виявлення корупції - Струтинський Володимир Віталійович, головний спеціаліст відділу управління персоналом (тел.: 408-62-66; ел. адреса: volodymyr.strutynskyi@kmda.gov.ua).

Стан додержання антикорупційного законодавства в Департаменті соціальної політики за І квартал  2017 року

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) у сфері протидії корупції протягом І кварталу  2017 року було вжито системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і спрямовані на забезпечення законності, підвищення ефективності діяльності, посилення протидії корупції, а саме:

 • Керівництвом Департаменту та відповідальними особами за здійснення заходів з питань запобігання корупційним проявам за зазначений період забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців з врахуванням вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», дотримання загальних правил поведінки державного службовця, правил етичної поведінки, антикорупційного законодавства та питання недопущення виникнення конфлікту інтересів та інших корупційних проявів серед працівників Департаменту.
 • Проведені роз’яснювальні заходи серед працівників Департаменту та осіб, які претендували на зайняття посад в Департаменті, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та правилами етичної поведінки.
 • З метою безумовного виконання Закону України «Про запобігання корупції», в частині своєчасного подання електронних  декларацій, була проведена відповідна робота, зокрема, в частині щодо отримання електронних ключів та у разі виникнення у працівників Департаменту питань стосовно заповнення електронної декларації, в обов’язковому порядку надавались відповідні роз’яснення.  
 • Керівництвом Департаменту ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи Департаменту. Зокрема, наказом від 14.11.2016 року № 639 «Про затвердження змін до графіку особистого прийому громадян керівництвом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в громадській приймальні»  встановлені та затверджені графіки прийому громадян керівництвом Департаменту, виїзні прийоми громадян в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та установах і закладах, підпорядкованих Департаменту.
 • На оперативних нарадах звертається увага співробітників на надання відкритої, прозорої інформації, передбаченої чинним законодавством, особам, які звертаються до Департаменту соціальної політики.
 • Звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених державними службовцями, з 01.01.2017 по 31.03.2017 не надходило.
 • Відповідальна особа в Департаменті  щодо запобігання та виявлення корупції - Струтинський Володимир Віталійович, головний спеціаліст відділу управління персоналом (тел.:408-62-66; ел. адреса: volodymyr.strutynskyi@kmda.gov.ua).

Засади державної антикорупційної політики

Умови успішної протидії корупції: антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадянським суспільством. Кожна із цих складових відіграє у справі протидії корупції свою особливу роль. Вихід за межі правових рамок в антикорупційній діяльності — це шлях до службових зловживань, свавілля, за яких протидія корупції здійснюватиметься тими ж корупційними засобами.

Основоположні засади Стратегії:

 1. верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина; 
 2. спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації; 
 3. системний аналіз корупційних ризиків; 
 4. проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; 
 5. поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному та регіональному рівнях між органам виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики; 
 6. впровадження у національне законодавство передового досвіду інших країн світу, а також пропозицій міжнародних організацій з питань антикорупційної політики; 
 7. взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики; 
 8. відкритість та інформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

 http://www.acrc.org.ua/

 Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень чинного законодавства:

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціальної політики
СТРУТИНСЬКИЙ Володимир Віталійович

 на які можна надіслати інформацію щодо порушень антикорупційного законодавства:
Е-поштою за адресоюvolodymyr.strutynskyi@kmda.gov.ua

 Телефоном: (044) 404-82-80

Інформація, яка надається анонімно, не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому її надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Департаменту соціальної політики, виключно, як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції.

Антикорупційний телефон довіри ДПА у м. Києві щодо протиправних дій працівників податкової служби:
(044) 461-77-34

*****

Антикорупційний телефон довіри управління Служби безпеки України у м. Києві:
(044) 2-26-26-27

*****

Адреси е-пошти відділу фінансового контролю і аудиту Департаменту соціальної політики, за якими можна надіслати інформацію:
iryna.sabishchenko@kmda.gov.ua

Нормативно-правова база щодо протидії корупції

Єдиний Державний Реєстр Декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Національного агенства з питань запобігання корупції

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення

Версiя для друку